İnsan Kaynakları

NE ARAMIŞTINIZ?

İşe Alma ve Kariyer Geliştirme

NG Kütahya Seramik Porselen

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak “insan” öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. İnsan Kaynakları Vizyonu

Girişimci, değişime açık, tutkulu insan kaynağımız ile şirketimizin evrensel bir kuruluş olmasını sağlamak

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. İnsan Kaynakları Misyonu

Kuruluşumuz hedef ve stratejilerinin, bireysel hedeflere dönüştürülmesini sağlayan ve en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı sürekli kılan, geliştiren ve çalışanlarımızın kendilerini geliştirebildiği bir değer yaratmaktır

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası;

İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde;

  • İşe göre istihdam,
  • Fırsat eşitliği
  • Zamanında tanıma ve takdir temel prensibimizdir

Bu prensipler doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışanlarımızı mevcut ve gelecekteki değişimlere hazırlamak, kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmak politikamızdır.

 

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.\'nin personel temininde temel prensip; NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. vizyon ve hedeflerini destekleyecek, kişilik, yetenek ve tecrübe olarak en uygun niteliklere sahip olan kişilerin, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda seçilmesidir.
Çalışanların tüm potansiyellerinin farkına varabilmeleri, gelişimlerini sağlayabilmeleri için bireysel ve ekip düzeyinde öğrenme olanakları sağlanmaktadır.
Çalışanlarımızın iş deneyimi ile geliştirilmesi, tüm bölümlerimizi kapsayan oryantasyon eğitimi ve her çalışanın kendi bölüm yöneticisi ve diğer çalışanlarının verdiği eğitici destek faaliyetleri ve kuruluş dışı eğitim ile sağlanmaktadır.
ISO 9000 kapsamında işe yeni başlayan çalışanlarımıza görev tanım ve sorumlulukları yazılı olarak verilir.

Kuruluşumuzda ücret yönetimi sistemine göre ücret politikası uygulanır.

Normal çalışma süresi haftada 45 saattir.
Mesai saatleri hafta içi 08.30-17.45 hafta sonu (Cumartesi) olmak üzere 08.30-12.15 arasındadır.
Başlangıç saatleri fabrika ve vardiya durumlarına göre değişebilmektedir.

Kuruluşumuz bünyesinde yemek hizmeti verilmekte ve tüm semtlere servis olanağı sağlanmaktadır.

Kuruluşumuzda her yıl futbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir. Ayrıca NG GYM adıyla açılan fitness merkezinde çalışanlarına spor yapma olanağı sağlamaktadır.

Kuruluşumuzda üniversite öğrencilerine sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin gelişimlerine destek verilmektedir.
Başvurular için öğrencilerin bizzat şirketimize staj başvurularını iletmeleri gerekmektedir..
Staj dönemleri 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasındadır.
Başvurular mart ve nisan ayları içerisinde kabul edilmekte, mayıs ayı içerisinde öğrencilere kabul edilip edilmediği bilgisi verilmektedir.