NE ARAMIŞTINIZ?

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Vizyonumuz; Müşterimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve değerlerimizle kurduğumuz, güçlü bir bağla, seramik sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerle, son teknolojileri kullanarak sektörde lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz; Yer ve duvar karoları ürün ve teknolojilerindeki gelişmeleri hızlı bir şekilde kuruluşumuza uygulayarak, estetik ve kullanışlı ürünlere dönüştürmek, bu ürünleri yurt içi ve dışı müşterilerimizin beklentilerini aşarak sunmaktır.

Sürdürülebilirliğin ancak gelişen ve değişen dünya şartlarının tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanması ile mümkün olacağının bilincinde olan NG Kütahya Seramik Fabrikalarımızın Entegre Yönetim Sistemi Politikası;
 

  • Müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve tüm ilgili taraflardan gelebilecek uygulanabilir istek ve öneriyi dikkate alarak değerlendirmek ve kendimiz için fırsata dönüştürmek.
  • “Ya ilk ol, ya en iyi ol” prensibi ile güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek seramik sektöründe ilkleri gerçekleştiren lider firma olmak.
  • Kalitemizin ve başarımızın güvencesi olan çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışılması ve onların katılımlarıyla alınan kararlar doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili azami önlemler almak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskleri en aza indirmek, sağlık bozulmaları ve yaralanmaları önlemek, verdiğimiz eğitimlerle bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, motivasyonlarını artırmak, iş süreçlerine katılımını sağlayarak iş ile ilgili sorumluluk bilincini geliştirmek,
  • Tasarım, Satın Alma, tesislerimiz ve süreçlerimizin yenilenmesi / değiştirilmesinde ve üretim aşamalarında, enerjinin en verimli kullanılmasını sağlamak, EYS performansımızın iyileştirilmesini dikkate almak, doğal kaynakları korumak, atıkları azaltmak ve ürünlerimizin yaşam döngüsü içerisinde kirliliği önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarına önem veren firmamızda ileri teknoloji ve tecrübelerimizi birleştirerek imkansız gibi görünen yeni, orijinal tasarımlara imza atmak,  kalitesi ve ürün zenginliği ile seramik sektöründe öncü bir firma olmak,
  • Bağlı bulunduğumuz uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurmak, coğrafi konum şartlarımıza göre oluşabilecek her türlü acil durumlarda hızlı ve etkili kararlar almak, süreçlerimizin risklerini tespit ederek fırsata dönüştürmek, bunları gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi, altyapı ve kaynakları sağlayarak Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmektir.


ERKAN GÜRAL
Yönetim Kurulu Başkanı